Please Love Austria

English version coming soon...

Proszę Pokochaj Austrię

Percepcja współczesnego pejzażu ujęta została w cyklu szkiców z podróży Proszę Pokochaj Austrię, który składa się z serii spontanicznie zarejestrowanych alpejskich widków ujętych geometrycznie w formie elipsy. Ich skala odpowiada kameralności oraz intymoności obcow- ania człowieka z naturą. Jest to echo prezentowanego przeze mnie wcześniej w Galerii RaumAcht w Wiedniu cyklu Niewygoda w Naturze, którego wzorem były skopiowane przez Walta Disneya w jego pierwszych animowanych filmach pełnometrażowych pejzaże austriackie. Piękne i nieskazitelne na pierwszy rzut oka widoki są, niczym w Berhnardowskim świecie, przerażające i niebezpieczne, a sam zawiesza się między prozą a faktem, śmiercią i snem.
cykl 5 prac 24 x 18 cm, grafit oraz olej na płótnie, 2013